Никалл ЕООД, официален представител на ZIPPER GmbH

Технически данни:

Максимална ширина на срязване – 330 мм
Дебелина на срязване – мин 26 / макс 140 мм
Регулиране дебелината на срязване - ръчно
Тегло – 35 кг

EAN – Code: 9120039232454