Никалл ЕООД, официален представител на ZIPPER GmbH